Right To Play: Verdens Vanndag

Vann er livsviktig, både for å leve og overleve. Derfor samarbeider vi i Santander med Right To Play for at flere barn skal få tilgang til rent vann og gode sanitærforhold.
Barn vasker hendene utendørs

2,1 milliarder mennesker mangler tilgang på rent vann, og daglig dør 700 barn av sykdommer forårsaket av urent vann og dårlig hygiene*. Flere millioner mennesker, hovedsakelig kvinner og jenter, bruker meste parten av dagen sin på å skaffe vann. Dette er tid de kunne brukt på utdannelse, inntektsbringende arbeid og tid med familien.

*Kilde: UNICEF

Mangel på rent vann bidrar til fattigdom og ulikheter, og rammer de som har det hardest aller mest. Men tilgang til rent vann er ikke en umulighet. Ved å bygge brønner og tilrettelegge for vanntanker i lokalsamfunnene vil flere mennesker overleve, få bedre helse, dyrke sin egen mat og få muligheten til å gå på skolen.

Da Santander besøkte prosjektene til Right To Play i Etiopia så vi viktigheten av tilgang på rent vann for barna i landet.

-Det var tydelige forskjell på de skolene som hadde tilgang til rent vann, og de som ikke hadde det. For å bidra til at flere barn holder seg friske, og derfor kan gå på skolen har vi besluttet å gi en vanntank til en av skolene vi besøkte i Etiopia som ikke hadde det, sier Anna Berndtsson.

Barn leker utendørs

WASH gir flere barn utdannelse

Flere barn går på skolen når de har tilgang til rent vann og sanitærfasiliteter, og derfor samarbeider Right To Play tett med de lokale myndighetene, lederne og skolene for implementering av programmer, hvor WASH (water, sanitation, hygiene) utgjør en viktig del.

Når skolen har tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, får barna dekket mye av behovene de selv trenger og kan derfor bruke tiden sin på skolen. I tillegg lærer de gjennom Right To Plays lekbaserte undervisning viktigheten av rent vann, hvordan de skal bruke det, håndvaskrutiner og andre hygieniske tiltak. Dette er lærdom de tar med seg hjem til sine familier, og de blir selv endringsagenter som bidrar til viktig informasjon og forbedringer i sine lokalsamfunn.

Les mer om Right to Play