Fikk oppleve kraften som ligger i leken

Under en tur til Etiopia fikk fire Santander-ansatte se hvordan Right To Play jobber for å gi barn en bedre fremtid. Ikke minst også kjenne på kroppen at ting vi tar for gitt i Norge, ikke er en selvfølge andre steder i verden.
Barn i klasserom og voksen mann

Vi i Santander er stolte av å samarbeide med Right To Play. Organisasjonen Johann Olav Koss startet tilbake i 1993, sørger nå hver uke for at 1,9 millioner barn får lek inkludert i sin hverdag. Gjennom lek følger beskyttelse, utdannelse og styrke på vei videre i livet.

Én ting er å høre at det nytter å hjelpe – en helt annen ting er å oppleve det. I løpet av fem hektiske dager fikk fire Santander-ansatte være med på besøk til ti skoler støttet av Right To Play, samt lokalsamfunnene barna vokser opp i. Det var en overveldende opplevelse.

- Lukt, støv, temperatur og atmosfære er elementer man ikke kan formidle med bilder, så det er vanskelig å skulle gjengi barnas levekår, forteller Anna Berndtsson, marketing- og sponsormanager i Santander.

- Her i Norge tar vi både strøm og rent vann for gitt. Vi har barna våre i et av verdens beste og tryggeste skolesystemer. Her er det en selvfølge å få leke – både hjemme og på skolen. Slik er det ikke nødvendigvis for barna som lever i ekstrem fattigdom i Etiopia, fortsetter hun.

Barn og voksne leker i skolegård

Bruker lek som læringsgrep

Hvorfor er egentlig denne leken så viktig? Og hvordan kan lek og aktiviteter være med på å gjøre fremtiden tryggere og bedre for barn?

Right To Play bruker lek i forskjellige former som metodikk for å nå de mest utsatte barna, slik at de får utdannelse, blir bevist sine rettigheter og blir inkludert et trygt miljø. Det kan være i form av vanlige leker, aktiviteter, sport, teater/skuespill eller gymnastikk.

I områdene der disse barna vokser opp er autoritær enveiskommunikasjon og fysisk avstraffelse vanlig. Derfor handler mye om å skape en interaktivitet med barna. På den måten blir de mottakelige for læring - og ikke minst blir i stand til å bruke lærdommen videre i livet.

På den ene skolen fikk de Santander-ansatte høre en historie om en jente, fortalt av læreren hennes. Mot jentas vilje hadde foreldrene arrangert et ekteskap - noe som for de fleste betyr avsluttet skolegang, graviditet og begrensninger.

Men, gjennom Right To Play sin metodikk hadde jenta lært at dette var i mot hennes rettigheter. Med bakgrunn i tryggheten hun hadde hos sine medelever og ansatte på skolen, fikk hun sammen med skolen snakket med foreldrene sine, som igjen resulterte i at ekteskapet ikke ble inngått. Dette står igjen som et bevis på den kraften som ligger i organisasjonens læringsmetoder.

Kvinne viser frem papir til barn i klasserom

Grundig opplæring av lærere

Right To Play samarbeider med nasjonale utdanningsmyndigheter og lokale partnere for å få inkludert leken som metode i utdanningsplanene. På denne måten skal flere barn få motivasjon til å gå på skolen – og til å lære.

Men før organisasjonen kan etablere seg på en skole må de som er tettest på barna – lærerne – få grundig opplæring i Right To Play sine læringsmetoder.

Alle kurses i emosjonelle, kognitive, helsemessige, fysiske og sosiale temaer. De lærer å skape gode relasjoner og et tillitsforhold til elevene sine, samt det å kunne prate med dem om ting som er sårt, vanskelig og utrygt.

- Med tanke på at vi er i et land der fysisk avstraffelse er vanlig på skoler hvor Right To Play ikke er representert, er det rørende å se hvor bra opplæringen fungerer her. Ikke minst er det fantastisk at disse lærerne på en bærekraftig måte bruker sin kunnskap til å utdanne nye lærere, avslutter en entusiastisk Anna Berndtsson.

 

Les mer om Right to Play