Betalingsforsikring

Med betalingsforsikring slipper du å bekymre deg for din utestående saldo på kredittkortet om noe uforutsett skulle skje.

Med betalingsforsikring slipper du å bekymre deg for dine økonomiske forpliktelser hvis du blir langvarig sykemeldt eller arbeidsledig.

Hvis du blir sykemeldt, permittert eller helt arbeidsledig i mer enn 60 dager, vil forsikringen dekke 7 % av det du skyldte på kredittkortet ditt da hendelsen skjedde.

Hvis du fortsatt er syk eller arbeidsledig når det har gått 150 dager, vil hele beløpet du skyldte (inntil 150 000 kroner) dekkes av forsikringen.

Forsikringen gjelder hvis du

  • Må sykemeldes i mer enn 60 dager
  • Blir permittert eller helt arbeidsledig i mer enn 60 dager
  • Er innlagt på sykehus i mer enn fem dager (gjelder kun selvstendig næringsdrivende)

Beløpet vil betales ut direkte til kredittkortet ditt og er 7 % av det utestående beløpet, men minst 300 kroner per måned. Maksimal månedlig utbetaling er 10 500 kroner per måned. Ved kritisk sykdom eller død dekkes hele det utestående beløpet inntil 150 000 kroner.

Prisen for betalingsforsikring beregnes hver måned og koster 1 % av det utestående beløpet.

Se komplette vilkår og betingelser